Favorite Comment

เธอ.ฉัน.โลก.เรา (2019)

เธอ.ฉัน.โลก.เรา (2019) - แอนนิเมชั่น ภาพยนตร์ 94 นาที. Harô Wârudo, Haro Warudo, ハロー・ワールド, 你好 世界, 你好世界, HELLO WORLD:2019. ฉันจะปกป้องเธอเอง... แม้เราไม่ได้อยู่บนโลกใบเดียวกัน "Hello World" อนิเมะแนวไซไฟ-แฟนตาซี จากฝีมือของ ผู้กำกับ Sword Art Online เรื่องราวของ ชายหนุ่มจากโลกอนาคตที่ย้อนเวลา กลับมาช่วยชีวิตรักแรกของเขา และ effect จากการข้ามเวลาส่งให้โลกต้องเสี่ยง กับปรากฏการณ์บางอย่างที่จะทำให้โลกล่มสลาย , , , , ,