Favorite Comment

Biệt Đội Chống Khủng Bố (2019)

Biệt Đội Chống Khủng Bố (2019) - Phim Hành Động Phim 138 Phút. URI, Lethal Strike, 火線交戰:關鍵行動, 克什米爾:英勇行動, URI サージカル・ストライク. Thiếu tá Vihaan Singh Shergill của Quân đội Ấn Độ chỉ huy một chiến dịch bí mật chống lại một nhóm chiến binh đã tấn công một căn cứ ở Uri, Kashmir, vào năm 2016 và giết chết nhiều binh sĩ. , , , , ,