Favorite Comment

Biệt Đội Marvel (2023)

Biệt Đội Marvel (2023) - Phim Khoa Học Viễn Tưởng Phim 105 Phút. Captain Marvel 2, 캡틴 마블 2, ذا مارفلز, ذا مارفلز, קפטן מארוול 2, The Marvels de Marvel Studios, Marvel Studios' The Marvels, Les Marvel de Marvel Studios, Марвелы, מארוולס, As Marvels da Marvel Studios, Capitã Marvel 2, Đại Uý Marvel 2, เดอะ มาร์เวลส์, The Marvels de Marvel Studios, המארוולים, مارول‌ها, 惊奇队长2, Captain Marvel 2: The Marvels, Капитан Марвел 2, Les Marvel, Las Marvels. Carol Danvers bị vướng vào sức mạnh của Kamala Khan và Monica Rambeau, buộc họ phải hợp tác với nhau để cứu vũ trụ. , , , , , , , , ,