Favorite Comment

Đế chế Napoleon (2023)

Đế chế Napoleon (2023) - Phim Lịch Sử Phim 158 Phút. Kitbag, Ridley Scott's Napoleon, Marengo, Napoleone, ناپلئون, Наполеон, 나폴레옹, Napoleón, Napoleão, Наполеон, 士兵行囊, 拿破仑, Ναπολέων, 拿破崙, Napóleon, ナポレオン, Napoleonas, Наполеон, 拿破崙, Napolyon, Наполеон, Đế Chế Napoleon, '나폴레옹' - Napoleon. Bộ phim là cái nhìn nguyên bản và cá nhân về nguồn gốc của Napoléon Bonaparte và quá trình leo lên ngôi hoàng đế nhanh chóng, tàn nhẫn của ông. Câu chuyện được kể qua lăng kính của vợ ông, mối quan hệ phức tạp và thường xuyên bất ổn, cùng Josephine, một tình yêu đích thực. , , , , , , ,