Favorite Comment

Những Hiệp Sĩ Gotham

Những Hiệp Sĩ Gotham - Action & Adventure Chương Trình Tivi 42:14. story about Bruce Wayne bị sát hại và con trai nuôi của ông liên minh với con của kẻ thù Batman. Khi thành phố trở nên nguy hiểm hơn, những người con bất hạnh này sẽ thành cứu tinh tiếp theo, được gọi là Hiệp sĩ Gotham.

Phát Hành: Mar 14, 2023

Thời Gian Chạy: 42:14

Thể Loại: ,

Ngôi Sao: , , , , ,

Networks: The CW